תקנון רכישת הקורס המלא ב SPM

 1. כללי:
 • com (להלן: "האתר"), משמש כאתר לרכישת “קורס SPM המלא" על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות והכוונה היא גם לנקבה
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר com לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתר ו/או רכישה בו, מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התנאים המופיעים בתקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 1. ביצוע רכישה באתר:
 • אתר com מאפשר לך לרכוש את “קורס SPM המלא" באמצעותו, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.
 • "“קורס SPM המלא" “איננו מבטיח הצלחה כלשהי.
 • כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף או חשבון בנק על שמו, של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי לבצע רכישות באתר. הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
 • על מנת להשלים את תהליך ההזמנה/ הרכישה באתר, יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי פרטי חשבון בנק. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/הרכישה. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם.
 1. תשלום ואספקה
  • לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר לפי המוצר אשר ביקש. המחירים באתר Sponsoredproductsmaster.com כוללים מע"מ.
  • אספקת המוצר תתבצע ללקוח בצורת שליחת פרטי גישה אישיים למשרד האחורי באתר com אשר בו יימצאו כל תכני תכנית ההכשרה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של אתר Sponsoredproductsmaster.com
  • לאחר סיום הרכישה תקבל פרטי גישה מידית למייל שלך. תוכל להיכנס למערכת הקורס. הקורס יתחיל במועד הפתיחה כפי שיפורסם מעת לעת.
  • כחלק מהרשמה לקורס תינתן גישה חינם לקבוצת הפייסבוק הסגורה SPM VIP ללא עלות למשך 3 חודשיים קלנדריים (החודש בו נרכש הקורס + 2 חודשים מלאים)
 2. תנאים נוספים:
  • Sponsoredproductsmaster.com שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • Sponsoredproductsmaster.com לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
  • Sponsoredproductsmaster.com לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • Sponsoredproductsmaster.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, רשאית com לבטל הרכישה, כולה או חלקה.
 3. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים:
  • ניתן לדרוש את מלוא התשלום על תכנית ההכשרה חזרה עד ל- 14 מרכישת תכנית ההכשרה.
  • הביטול/החזרה יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת support@ Sponsoredproductsmaster.com
  • סכום העסקה יוחזר לכם באותו אופן בו שילמתם בניכוי דמי ביטול בשיעור של 249 ש”ח
 4. שמירה על פרטיות:
  • במידה והזנתם את פרטיכם לאתר, אנו נשמור על פרטים אלו ולא נעביר אותם לגורם שלישי. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות אינפורמטיביות או פרסומיות מאתנו (שלנו או של גוף אחר). בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות שליחת מייל אלינו עם בקשה להימחק מרשימת התפוצה
 5. זכויות יוצרים
  • כל מידע בצורת טקסט, תמונות, קבצי וידאו וקול המופיעים באתר האינטרנט הם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר וכותבי התכנים.
  • השימוש באתר ייעשה על פי תנאי השימוש באתר ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.
  • זכויות היוצרים באתר לרבות בשם האתר, בתוכנות ובמידע המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו שייכות SPM או לבעליהם אשר אחסנו את המידע וזאת בין מחוץ אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.
  • אסור בתכלית האיסור להשתמש במאגר רשימת התלמידים, תכנים והכלים של תכנית הכשרה ליצירת רווח אישי
 6. אחריות
  • הקורס כולל 5 מודולים, אשר כלולים בתשלום הקורס.
  • כלל הכלים האינטרנטיים אשר תקבל בתור בונוס בעת פתיחת הקורס אינם תחת אחריותה של SPM, כל תקלה אשר יכולה להתרחש תטופל במהירות האפשרית לאחר שתאותר התקלה.

בברכה הנהלת האתר,
מייסד:
ניר כהן
Sponsoredproductsmaster.com